Tanárok

    

 • Ábrám László
  fizika
 • Alapiné Beró Anett
  testnevelés
 • Ambrus Huba
  biológia – kémia
 • Andersonné Fazekas Katalin
  angol nyelv
 • Antal Erzsébet mesterpedagógus
  matematika – fizika
   Antal.Erzsebet@varosmajor.eu
   +36 1 356 1698 / 196
 • Arday Istvánné
  német nyelv
  munkaközösség-vezető: német nyelv
 • Bakó Emese
  testnevelés
 • Balkayné Kalló Ágnes Zsófia
  magyar nyelv és irodalom – angol nyelv
 • dr Bándi Irisz Réka
  francia nyelv – ének-zene
 • Bärnkopf Péterné
  matematika
 • Bényei Emil Bence
  magyar nyelv és irodalom – angol nyelv
   Benyei.Emil.Bence@varosmajor.eu
 • Brassóiné Pfendtner Ágnes
  iskolapszichológus, pszichológia
   Brassoine.Pfendtner.Agnes@varosmajor.eu
 • Csapody Barbara Mária   12.a osztályfőnök
  angol nyelv
 • Csikós Dániel
  informatika
 • Csordás-Incze Edit
  matematika – biológia
  tartósan távol
 • Dobrosi-Jelinek Piroska Rita
  magyar nyelv és irodalom – német nyelv
   Dobrosi-Jelinek.Piroska.Rita@varosmajor.eu
  tartósan távol
 • Draskovits Dóra
  angol nyelv
 • Förster Nikolett Ildikó
  testnevelés
   Forster.Nikolett.Ildiko@varosmajor.eu
 • Fráter Adrienne
  magyar nyelv és irodalom
 • Fricsovszky Mária Magdolna
  ének-zene
   Fricsovszky.Maria.Magdolna@varosmajor.eu
 • Füredi-Szabó Tünde Erzsébet   10.a osztályfőnök
  angol nyelv
   Furedi-Szabo.Tunde.Erzsebet@varosmajor.eu
 • Füzfa Orsolya   10.b osztályfőnök
  matematika
 • Gondi Ferenc Lászlóné   9.c osztályfőnök
  biológia – földrajz
 • Gráf Zsuzsanna
  ének-zene
   Graf.Zsuzsanna@varosmajor.eu
 • Gyöngyösiné Ángyán Judit
  angol nyelv – dráma
  tartósan távol
 • Henn Ildikó   8.e osztályfőnök
  magyar nyelv és irodalom
  munkaközösség-vezető: osztályfőnöki
 • Hernádi Zsófia Kinga
  magyar nyelv és irodalom – német nyelv
 • Horicsányi Attila   7.a osztályfőnök
  fizika
   Horicsanyi.Attila@varosmajor.eu
 • Ibolya Ferenc
  informatika
   Ibolya.Ferenc@varosmajor.eu
 • Inges János
  matematika – fizika – informatika
 • Ipach Marcell   8.b osztályfőnök
  testnevelés
 • Jäger Csaba Miklós   12.d osztályfőnök
  matematika – fizika
 • dr Jánossyné dr Solt Anna Mária kutatótanár
  biológia – kémia
   Janossyne.Solt.Anna.Maria@varosmajor.eu
 • Jenes Béla Tibor
  testnevelés
 • Juhász Eszter
  magyar nyelv és irodalom – német nyelv
   Juhasz.Eszter@varosmajor.eu
 • Karácsonyi Virág
  biológia – kémia – informatika
 • dr Kas Géza Imre kutatótanár
  történelem – földrajz
   Kas.Geza.Imre@varosmajor.eu
   +36 1 356 1698 / 197
 • Kertai Helga Nóra mesterpedagógus   12.d osztályfőnök
  matematika – fizika – filozófia
  munkaközösség-vezető: fizika
 • Kilinné Vörös Bernadett
  matematika – informatika
  munkaközösség-vezető: informatika
   Kilinne.Voros.Bernadett@varosmajor.eu
 • Kovács Veronika   9.a osztályfőnök
  matematika
   Kovacs.Veronika@varosmajor.eu
 • Kőszeghy Eszter
  angol nyelv
 • Kövesdi Péter   10.d osztályfőnök
  testnevelés
 • Kránicz-Tóth Ágnes
  történelem – spanyol nyelv
 • Lőrinczi István
  rajz és vizuális kultúra – művészettörténet
 • Madas Pál pedagógus II.   9.d osztályfőnök
  matematika – informatika
   Madas.Pal@varosmajor.eu
   +36 1 356 1698 / 198
 • Mártonffyné Borhidi Gabriella Klára
  angol nyelv
 • Mészárosné Romhányi Margit Mária mesterpedagógus
  történelem – angol nyelv
 • Miklós Rita   12.e osztályfőnök
  történelem
 • Nagy Bence
  biológia – földrajz
 • Nagyné Bulinszky Marianna mesterpedagógus
  magyar nyelv és irodalom – olasz nyelv – spanyol nyelv
  munkaközösség-vezető: (új)latin nyelvek
 • Nagyné Hodula Andrea Éva mesterpedagógus   11.c osztályfőnök
  biológia – kémia
   Nagyne.Hodula.Andrea.Eva@varosmajor.eu
 • Németh Tünde   9.e osztályfőnök
  magyar nyelv és irodalom – mozgókép- és médiaismeret
 • Pálfiné Kovács Erika mesterpedagógus
  matematika
  munkaközösség-vezető: matematika
 • Pataki Andrea
  magyar nyelv és irodalom – latin nyelv
   Pataki.Andrea@varosmajor.eu
 • Pataki Noémi Krisztina pedagógus I.   9.c osztályfőnök
  matematika – kémia
   Pataki.Noemi.Krisztina@varosmajor.eu
 • Pintér László (mat)   9.b osztályfőnök
  matematika
 • Pintér László (sp)
  spanyol nyelv
 • Rótáné Csák Dorottya
  történelem – német nyelv
 • Rózsáné Fülöp Tünde mesterpedagógus   8.a osztályfőnök
  angol nyelv
   Rozsane.Fulop.Tunde@varosmajor.eu
 • Schultheisz György   7.b osztályfőnök
  történelem – földrajz
  munkaközösség-vezető: történelem–földrajz
 • Sillár Barbara mesterpedagógus   11.a osztályfőnök
  angol nyelv
  munkaközösség-vezető: angol nyelv
 • Simonyi-Lengyel Márta   12.b osztályfőnök
  történelem – német nyelv
 • Szabados Gabriella
  magyar nyelv és irodalom – olasz nyelv
 • Szabó Márton   11.d osztályfőnök
  matematika – történelem
 • Szatmári Kristóf
  testnevelés
   Szatmari.Kristof@varosmajor.eu
 • dr Szebedy Tas András mesterpedagógus
  magyar nyelv és irodalom – latin nyelv
   Szebedy.Tas.Andras@varosmajor.eu
 • Széles Zsuzsanna   12.c osztályfőnök
  magyar nyelv és irodalom – történelem
 • Takács Zoltánné
  könyvtárostanár, történelem
 • Takácsi-Nagyné Past Zsuzsanna   11.e osztályfőnök
  német nyelv – etika
 • Teőke Piroska
  angol nyelv – spanyol nyelv
   Teoke.Piroska@varosmajor.eu
 • Tiszai István
  német nyelv
 • Tóth Norbert
  földrajz
 • Tóth-Osvald Adrienn
  testnevelés
  tartósan távol
 • Vámosi Zsófia
  testnevelés
  tartósan távol
 • Veérné Bokor Judit   10.e osztályfőnök
  német nyelv
 • Verebély-Kulifay Mónika   11.b osztályfőnök
  testnevelés
  munkaközösség-vezető: testnevelés
 • Vértes Judit mesterpedagógus   10.c osztályfőnök
  magyar nyelv és irodalom – angol nyelv
  munkaközösség-vezető: magyar nyelv és irodalom
 • Vizkievicz András
  biológia
  munkaközösség-vezető: biológia–kémia
 • Volf Annamária
  matematika – informatika
 • Zaránd Kinga Katalin
  latin nyelv
   Zarand.Kinga.Katalin@varosmajor.eu