Részleteges fölmentés a testnevelésórák alól

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. §-ának (11) bekezdése alapján a mindennapos testnevelés órái közül legföljebb heti két óra kiváltható

  • a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
  • iskolai sportkörben való sportolással,
  • versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,
  • sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján –amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik– a félévre érvényes, a sportszervezet által kiállított igazolással

A részleges fölmentés iránti kérelem alább tölthető le. A kitöltött, aláírt nyomtatványt kérjük a testnevelőtanárnak átadni.

kérelem letöltés