Kálmán Gyula Alapítvány

Adatok

név: Kálmán Gyula Alapítvány
cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 71.
fényposta: vmg.kgya@gmail.com
adószám: 18398012-1-43
bankszámla: 11600006-00000000-61552609
 

Céljaink

Az alapítvány célja a Városmajori Gimnázium működésének támogatása; a diákközösség, a tantestület, illetve a szülői szervezet tevékenységeinek segítése. Az Alapítvány e célból kifejezetten törekszik:

  • a színvonalas oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésére; a tanulási környezet fejlesztésére;
  • a tanulók harmonikus szellemi, fizikai fejlődését segítő környezet kialakítására;
  • a rászoruló családok, diákok anyagi támogatására;
  • közösségi programok (így táborok, csereutak, nyelvi felkészítők, kulturális rendezvények) szervezésére és az ezzel járó költségek részben vagy egészben történő viselésére;
  • a pedagógusok munkakörülményeinek, szakmai képzésének javítására;
  • az oktató-nevelő munka támogatására;
  • a kiemelkedő tanári munka (akár anyagi) elismerésére;
  • a tehetséggondozás támogatásra.

Az alapítvány nem avatkozhat be közvetlenül az oktatási intézmény napi működésébe. Tevékenységét az iskolavezetéssel egyeztetve végzi. Az alapítvány non-profit szervezet, azaz nem célja nyereség elérése. Az alapítvány –a jogszabályi lehetőségek figyelembe vétele mellett– vállalkozási tevékenységet is végezhet. Az így szerzett forrásokat is az alapító okiratban meghatározott célokra kell fordítani.

A kuratórium szándéka szerint –a jogszabályi feltételek teljesítésével– a Kálmán Gyula Alapítvány közhasznú alapítvány, amit indokol, hogy a feljebb megjelölt célokra való törekvéssel a szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, valamint szolgáltatásai az alapítvány testületi tagjain, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak semmiféle (így például anyagi) támogatást nem nyújt; nem vesz részt sem országos, sem helyi politikai küzdelmekben (például országgyűlési vagy helyi önkormányzati képviselőválasztáson).

dokumentumok

 

tovább 

kuratórium

 

tovább 

segítségkérés

 

tovább