9.D – emelt szintű fizika (angol)

A Városmajori Gimnáziumban 2012-ben kezdődött az emelt óraszámú és emelt szintű, tehetséggondozó fizika képzés. Azóta minden második évben a D osztály részeként indítunk csoportot. Az oktatás a helyi, emelt szintű tanterv alapján történik. A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akiknek majdani hivatásuk során fontos lehet a fizika szemléletmódjának ismerete, például mérnökök, kutatók, orvosok, esetleg fizikatanárok lesznek.

A mindenkori óraszámot heti két órával emeljük meg, ezt tananyagbővítésre, tanulói mérésekre, feladatmegoldásra, versenyekre való készülésre, projektmunkákra, csoportos munkákra fordítjuk. Célunk, hogy az iskolában fizikából is jelenjenek meg kutató diákok. Fontosnak tartjuk a versenyeken, pályázatokon, külső programokon való részvételt (ELTE, KFKI, Csodák palotája, előadások, rendezvények, múzeumok, stb.). A képzés résztvevői a „motorjai” és fő „célpontjai” az iskolánkban zajló fizika projekteknek, pályázatoknak, rendezvényeknek. A tantárgy tanulása során diákjaink megismerkednek a természet tervszerűmegfigyelésével, a kísérletezéssel, a megfigyelési és a kísérleti eredmények számszerűmegjelenítésével, grafikus ábrázolásával, a kvalitatív összefüggések matematikai alakú megfogalmazásával. Célunk a korszerű természettudományos világkép alapjainak és a mindennapi élet szempontjából fontos gyakorlati fizikai ismeretek kellő mértékű elsajátítása. A tanuló érezze, hogy a fizikában tanultak segítséget adnak számára, hogy biztonságosabban és energiatudatosabban éljen, hogy az áltudományos reklámok ígéretei ne tévesszék meg, azokat helyesen tudja kezelni, hogy a természeti jelenségeket megfelelően értse és tudja magyarázni...

A képzés természetes lezárása az emelt vagy középszintű érettségi, reményeink szerint ugyanakkor folytatódik a szakirányú felsőfokú tanulmányokkal.

tagozatvezető: Antal Erzsébet mestertanár

Felvételi hírek

Felvételi tájékoztató

2021. október 9.

Tisztelt Városmajori Gimnázium iránt érdeklődő Szülők!
Kedves leendő városmajori Diákok!

Olvassák szeretettel felvételi tájékoztatónkat:

felvételi tájékoztató 

Felvételiző diákok és szüleik figyelmébe

2021. október 9.

A felvételivel kapcsolatos információkat ezen az oldalon fogjuk megosztani. Kérjük, kövessék figyelemmel a híreket!

A továbbtanuláshoz sok sikert kívánunk.

Fontosabb időpontok

2021. november 22.
igazgatói tájékoztató a nyolcadik évfolyamra járók számára

2021. december 3.
jelentkezési határidő a központi írásbeli vizsgára (minden jelentkező számára)

2022. január 22. 10:00
központi írásbeli felvételi vizsga

2022. január 29. 08:00
az írásbeli vizsgák eredményeinek kihirdetése (a dolgozatok megtekintése)

2022. február 18.
a jelentkezési lapok leadási határideje (minden jelentkező számára)

2022. február 22. –
   2022. március 11.

a szóbeli vizsgák a négy és öt évfolyamos képzésre

2022. március 16.
az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának határideje

2022. március 21. –
   2022. március 22.

a tanulói adatlapok –iskolával egyeztetett– módosítása

2022. április 29.
a végleges felvételi döntés megküldésének határideje

2022. június 24.
beiratkozás