9.D – emelt szintű matematika (angol)

Iskolánkban az intézmény megalakulása óta folyik emelt szintű oktatás matematikából. Az emelt szintű, tehetséggondozó matematika csoportban az emelt szintű kerettantervnek megfelelően folyik az oktatás, amelynek kiemelt célja a tehetséggondozás és a képességfejlesztés. Ezen belül kiemelten az emelt szintű középiskolai tananyag széleskörű alkalmazása (a matematika szerepe más tudományágakban és a mindennapi életben); az emelt szintű érettségire való felkészítés mellett a tananyag elmélyítésével és kiegészítő anyagrészek megtanításával a sikeres felsőfokú tanulmányokra való felkészítés; az önképzés igényének felkeltése; a matematikai gondolkodásmód, problémamegoldó képesség, modellalkotás kialakítása, fejlesztése; a koncentrált teljesítményre való képesség kialakítása a versenyeken keresztül. A fenti célok megvalósítása érdekében magasabb (heti +2 óra) óraszámban tanítjuk a matematikát.

Tagozatvezető: Pálfiné Kovács Erika, Bonis Bona díjas tanár

Felvételi hírek

Felvételi tájékoztató

2021. október 9.

Tisztelt Városmajori Gimnázium iránt érdeklődő Szülők!
Kedves leendő városmajori Diákok!

Olvassák szeretettel felvételi tájékoztatónkat:

felvételi tájékoztató 

Felvételiző diákok és szüleik figyelmébe

2021. október 9.

A felvételivel kapcsolatos információkat ezen az oldalon fogjuk megosztani. Kérjük, kövessék figyelemmel a híreket!

A továbbtanuláshoz sok sikert kívánunk.

Fontosabb időpontok

2021. november 22.
igazgatói tájékoztató a nyolcadik évfolyamra járók számára

2021. december 3.
jelentkezési határidő a központi írásbeli vizsgára (minden jelentkező számára)

2022. január 22. 10:00
központi írásbeli felvételi vizsga

2022. január 29. 08:00
az írásbeli vizsgák eredményeinek kihirdetése (a dolgozatok megtekintése)

2022. február 18.
a jelentkezési lapok leadási határideje (minden jelentkező számára)

2022. február 22. –
   2022. március 11.

a szóbeli vizsgák a négy és öt évfolyamos képzésre

2022. március 16.
az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának határideje

2022. március 21. –
   2022. március 22.

a tanulói adatlapok –iskolával egyeztetett– módosítása

2022. április 29.
a végleges felvételi döntés megküldésének határideje

2022. június 24.
beiratkozás