9.ny – ötéves nyelvi képzés (spanyol)

Ebben a rendszerben kezdő szintről induló német, illetve spanyol nyelvű előkészítő évvel kiegészített, ötévfolyamos képzésben működő osztályt hirdetünk meg:

osztály jele: 9.ny spanyol
a tanulmányi terület kódja: 0855
a képzés típusa: tehetséggondozó, emelt óraszámú
első idegen nyelv: német nyelv (15+6+5+5+4)
második idegen nyelv: első év: angol, majd angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol

A 11. évfolyamon lehetőségük nyílik majd arra, hogy az iskola által meghirdetett tantervi program alapján választhassanak további tantárgyakat érdeklődésük alakulása szerint. Így természetesen megtehetik, hogy a továbbtanulási szándékuknak megfelelő, az azokhoz kapcsolódó fakultatív órákat veszik fel. A választott tárgyakat a választás után ugyanúgy kell kezelni, mint a kötelezően előírtakat, tehát osztályzat szerzése és az órák látogatása kötelező.

Ezt a képzési formát azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik a gimnáziumi képzés során két nyelvet is magas szinten szeretnének elsajátítani. A célunk az, hogy az idejáró, szorgalmas tanulók (az első év intenzív nyelvoktatásának köszönhetően) a 12. évfolyam első félévében le tudják tenni a felsőfokú nyelvvizsgát. A spanyol nyelvet tanuló diákjaink elsősorban a Cervantes Intézet által szervezett nyelvvizsgát teszik le sikerrel, előbb középszinten (B2), majd emelt szinten (C1).

Miután a csoportbontási lehetőségeink korlátozottak, mindkét nyelv esetében csupán egyetlen csoport indul, ezért külön hangsúlyozzuk, hogy ezek a nyelvi képzések csak kezdő szintről indulnak. Nem veszünk fel olyan tanulókat, akik az érintett nyelvek tanulásában már érdemben előrehaladtak vagy adott nyelvi környezetből jönnek!

Az első, úgynevezett nyelvi előkészítő évben a nyelvórákon kívül informatikát, illetve készség- és képességfejlesztő órákat tartunk (így például matematikát, tanulásmódszertant).

Felvételi hírek

Felvételi tájékoztató

2021. október 9.

Tisztelt Városmajori Gimnázium iránt érdeklődő Szülők!
Kedves leendő városmajori Diákok!

Olvassák szeretettel felvételi tájékoztatónkat:

felvételi tájékoztató 

Felvételiző diákok és szüleik figyelmébe

2021. október 9.

A felvételivel kapcsolatos információkat ezen az oldalon fogjuk megosztani. Kérjük, kövessék figyelemmel a híreket!

A továbbtanuláshoz sok sikert kívánunk.

Fontosabb időpontok

2021. november 22.
igazgatói tájékoztató a nyolcadik évfolyamra járók számára

2021. december 3.
jelentkezési határidő a központi írásbeli vizsgára (minden jelentkező számára)

2022. január 22. 10:00
központi írásbeli felvételi vizsga

2022. január 29. 08:00
az írásbeli vizsgák eredményeinek kihirdetése (a dolgozatok megtekintése)

2022. február 18.
a jelentkezési lapok leadási határideje (minden jelentkező számára)

2022. február 22. –
   2022. március 11.

a szóbeli vizsgák a négy és öt évfolyamos képzésre

2022. március 16.
az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának határideje

2022. március 21. –
   2022. március 22.

a tanulói adatlapok –iskolával egyeztetett– módosítása

2022. április 29.
a végleges felvételi döntés megküldésének határideje

2022. június 24.
beiratkozás